Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε απαντήσεις σε συχνά θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες μας. Αν δεν βρείτε αυτό που ψάχνετε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η δημιουργία και η διατήρηση μιας σταθερής θεραπευτικής σχέσης είναι απαραίτητη προκειμένου το άτομο να αισθανθεί άνεση, ελευθερία και ασφάλεια προκειμένου να εκφράσει τις σκέψεις και τις προσωπικές του εμπειρίες. Μέσω των συνεδρίων χτίζετε αργά και σταθερά μια σχέση εμπιστοσύνης με σκοπό την εγκαθίδρυση θεραπευτικής συμμαχίας.

Στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί με τον νόμο 991/19, άρθρο 9, το επαγγελματικό απόρρητο του Ψυχολόγου, το οποίο προβλέπει ότι: ΄΄Ο ψυχολόγος πρέπει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για όσα μαθαίνει ή αντιλαμβάνεται κατά την άσκηση του επαγγέλματός του΄΄.

Επιπλέον, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αρ.απ.31/2008 αποφάσισε πως οι ψυχολόγοι είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα και είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο 2474/1997 ως εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο γραφείο ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Νομοθεσίας, τους κώδικες δεοντολογίας των κάτωθι εταιρειών/οργανισμών:
European Family Therapy Association

British Psychological Society  

American Psychological Association

Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων

Η θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του ψυχολόγου και της/του προσερχομένης/ου χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη, λήψη και μοίρασμα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν και δεν θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο δικαστικής εξέτασης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η θεραπευτική σχέση προστέθηκε στην περ.1 του άρθρου 400 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ν.4842, τεύχος Β’, 13-10-2021, άρθρο 19) το επάγγελμα του Ψυχολόγου στους μάρτυρες που εξαιρούνται δικαστικής εξέτασης.

Κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει έκθεση ψυχολογικής εκτίμησης για το ίδιο ή για ανήλικο τέκνο, εφόσον φέρει την πλήρη κηδεμονία του τέκνου. Σε περίπτωση συν-επιμέλειας είναι απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση.

Υπάρχει η επιλογή για άτομα που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές ή με δυσκολία μετακίνησης να πραγματοποιούνται οι συναντήσεις εξ’ αποστάσεως μέσω skype ή zoom.

Κάθε συνεδρία διαρκεί περίπου 50 λεπτά. O καθορισμός της συχνότητας και της διάρκειας των συνεδριών συναποφασίζεται και αποτυπώνεται στο θεραπευτικό πλάνο που συνδιαμορφώνουμε απο κοινού.