Συμβουλευτική Γονεών

Η συμβουλευτική γονέων έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους γονείς τόσο σε προσωπικό επίπεδο (αλλαγές που βιώνουν οι ίδιοι), όσο και στο να βοηθήσουν το παιδί τους να ωριμάσει συναισθηματικά, να ενισχυθεί η ψυχο-συναισθηματική κατάστασή του και να αποκατασταθεί η οικογενειακή αρμονία. Μέσω αυτής οι γονείς αποκτούν επίγνωση του γονεϊκού τους στυλ, εντοπίζοντας τα σημεία εκείνα που λειτουργούν αλλά και εκείνα που αποδεικνύονται λιγότερο ωφέλιμα, σε κάθε τύπο οικογένειας (κλασικές, μονογονεϊκές, ανασυσταθείσες, σύνθετες κλπ).

Συμβουλευτική Γονέων - Άγγελος Παπαλούδης

Μελέτη του The Journal Of Family Therapy (2014) υποστηρίζει πως η συμβουλευτική γονέων μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη μεταξύ άλλων για τα εξής:

Δυσκολία στην επικοινωνία ή στην έκφραση συναισθημάτων.
Συγκρούσεις μεταξύ των παιδιών.
Χαμηλή αυτοπεποίθηση.
Συζυγικά ζητήματα.
Δυσκολίες προσαρμογής.
Ψυχο-συναισθηματική υποστήριξη (π.χ. για σχολικό εκφοβισμό, άγχος, σχολική άρνηση-φοβία κ.α.).
Ανάπτυξη λειτουργικών σχέσεων μετά το διαζύγιο.
Διαχείριση χρόνιας ασθένειας/πένθους.

Η ανάπτυξη υγιών δεσμών, η βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας των μελών της οικογένειας, ο προσδιορισμός του ρόλου που έχουν τα άτομα στην οικογένεια, η ενίσχυση των δυναμικών και των σχέσεων των μελών του συστήματος της οικογένειας, ο εντοπισμός δυσλειτουργικών αλληλεπιδράσεων αλλά και η ενίσχυση του τρόπου διαχείρισης συγκρούσεων είναι μερικά από τα οφέλη της συμβουλευτικής γονέων.