Θεραπεία Ζεύγους

Σμίγουμε βάσει των ομοιοτήτων μας αλλά αναπτυσσόμαστε βάσει της διαφορετικότητας μας.

Βιρτζίνια Σατίρ

Η θεραπεία ζεύγους αποτελεί μια μορφή ψυχοθεραπείας η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει τα ζευγάρια να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τις διάφορες προκλήσεις, ώστε μέσα από την επικοινωνία να βελτιώσουν τη σχέση τους και να μπορέσουν να διαχειριστούν μελλοντικές καταστάσεις. Άλλωστε, τα ζευγάρια έχουν σχεδόν πάντα προβλήματα. Η ύπαρξη προβλημάτων είναι ένδειξη της δυναμικής αλλά και των προοπτικών μιας σχέσης. Μόνο οι ΄΄νέκρες΄΄ σχέσεις δεν έχουν προβλήματα.

Θεραπεία Ζεύγους - Άγγελος Παπαλούδης

Τι είναι η θεραπεία ζεύγους;

Για κάθε ζευγάρι, η κοινή ζωή είναι μια υπόθεση η οποία κρύβει τις δικές της προκλήσεις. Είναι αναμενόμενο κατά τη διάρκεια της συμβίωσης να προκύπτουν διαφωνίες και δυσκολίες. Όταν όμως ένα ζευγάρι αδυνατεί να επικοινωνήσει και να τις αντιμετωπίσει από κοινού, τότε αρχίζουν να προκύπτουν σοβαρά λειτουργικά θέματα για την κάθε σχέση. Η θεραπεία ζεύγους στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στους συντρόφους, με στόχο την απόκτηση μιας αρμονικής ζωής και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, με βασικούς άξονες την ισότιμη επικοινωνία και την κατανόηση.

Σε ποιους απευθύνεται η ψυχοθεραπεία ζεύγους;

Η θεραπεία ζεύγους απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε μια σχέση και αναζητούν υποστήριξη για την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων, τη βελτίωση της επικοινωνίας και την εξασφάλιση μιας ποιοτικής σχέσης στο σύνολό της.

Ποια είναι η συχνότητα και η διάρκεια των συνεδριών;

Κάθε συνεδρία διαρκεί περίπου 90 λεπτά. Ο καθορισμός της συχνότητας και της διάρκειας των συνεδριών συναποφασίζεται και αποτυπώνεται στο θεραπευτικό πλάνο που συνδιαμορφώνουμε από κοινού.

Υπάρχει η δυνατότητα συν-θεραπείας με την παρουσία δυο θεραπευτών.