Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Το που στέκεται κανείς, καθορίζει το τι βλέπει και τι δεν βλέπει. Καθορίζει επίσης τη γωνία από την οποία το βλέπει. Μια αλλαγή στο σημείο που στέκεσαι αλλάζει τα πάντα.

Steve de Shazer

Ο βασικός στόχος της ατομικής ψυχοθεραπείας είναι η καλλιέργεια ενός ασφαλούς και αξιόπιστου περιβάλλοντος, το οποίο θα συμβάλλει στη δημιουργία της θεραπευτικής συμμαχίας. Μιας σχέσης μέσα από την οποία θεραπευτής και θεραπευόμενος θα εργαστούν συνεργατικά προκειμένου να διερευνηθούν νέοι τρόποι έκφρασης και αντιμετώπισης των δυσκολίων.

Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων - Άγγελος Παπαλούδης

Τι είναι η ατομική ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο ψυχολόγος/ψυχοθεραπευτής στοχεύει στη δημιουργία μιας θεραπευτικής συμμαχίας που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια. Μέσα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον επιχειρείται (μεταξύ άλλων) η αναγνώριση και κατανόηση του ψυχικού κόσμου του θεραπευόμενου.

Ποια είναι τα οφέλη της ατομικής ψυχοθεραπείας;

Μέσω της ατομικής ψυχοθεραπείας δίνεται στο άτομο η δυνατότητα να:

Αναγνωρίσει τις δυσλειτουργικές σκέψεις και συμπεριφορές, δίνοντας νέο νόημα σε αυτές.
Βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων.
Καλύτερη διαχείριση του άγχους και των συναισθηματικών κρίσεων.
Διαχείριση μη λειτουργικών μοτίβων συμπεριφοράς.
Διαχείριση δυσφορικών συναισθημάτων.
Εντοπισμός νέων τρόπων θέασης των προβλημάτων και εύρεση εναλλακτικών.

Ποια είναι η συχνότητα και η διάρκεια των συνεδριών;

Κάθε συνεδρία διαρκεί περίπου 50 λεπτά. Ο καθορισμός της συχνότητας και της διάρκειας των συνεδριών συναποφασίζεται και αποτυπώνεται στο θεραπευτικό πλάνο που συνδιαμορφώνουμε από κοινού.

Δυνατότητα εξ αποστάσεως συνεδριών.